<tc>Geniet van GRATIS levering op alle artikelen binnen Spanje!</tc>
Wij verzenden naar Spanje en Portugal

UW RECHTEN EN KEUZES

We bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, zoals hoe we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Als u uw voorkeuren wilt bijwerken, ons wilt vragen uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

TOESTEMMING INTREKKEN

U kunt uw eerder aan ons verleende toestemming intrekken of te allen tijde op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw voorkeuren in de toekomst toepassen. In sommige omstandigheden betekent het intrekken van uw toestemming voor ons gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens dat u niet kunt profiteren van sommige van onze producten of diensten.

BEOORDELING, UPDATEN EN WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en details te ontvangen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren, om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren, en om de informatie te blokkeren of te verwijderen, indien van toepassing. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar cs@bahaboho.com

GEGEVENSOVERDRACHT

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid.

PRIVACY VAN KINDEREN

Als u jonger bent dan dertien jaar, kunt u onze site bezoeken. U mag ons echter geen persoonlijke informatie verstrekken. Deze site is niet gericht op kinderen onder de dertien jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien op de site. Als we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke informatie hebben ontvangen van een bezoeker jonger dan dertien jaar op de site, zullen we de informatie uit onze administratie verwijderen.

HOE BESCHERMEN WE PERSOONLIJKE INFORMATIE

We handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITE

Onze website kan voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons opereren. Gelinkte sites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, die we u ten zeerste aanraden te raadplegen als u gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites, het gebruik van de sites of de privacypraktijken van de sites.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. We zullen een prominente kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid en bovenaan het beleid aangeven wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

\n